Media: Eindhoven Engine: ‘samenwerken zorgt voor sneller aantrekken economie na coronacrisis’

Dat de coronacrisis tot een recessie leidt, staat vast. Dat levert niet alleen economische schade op. Er dreigt ook veel kennis en innovatief vermogen verloren te gaan. Zeker in een hightech gebied als de Brainportregio. Dat wil accelerator Eindhoven Engine met haar samenwerkingsverbanden en consortia tussen kennisinstellingen en bedrijven voorkomen. Dat moet tevens bijdragen tot een sneller aantrekken van de economie na de crisis. Read more…

Source: Innovation Origins
(article: in Dutch)