Tickets
Online
20:00-21:00

Tech en Tuinboon 3

In deze derde bijeenkomst van de lezingencyclus ‘Tech en Tuinboon’ gaan we in op het thema gewasbescherming. Met de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, een gemeenschappelijk visie van de Rijksoverheid, is dit een zeer actueel onderwerp waarbij gezamenlijke inspanning en ambitie van belang is. Hierin kan de combinatie van Biologie en technologie een belangrijke rol spelen.

Uit de toekomstvisie: “In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en zonder residuen. Hiermee wordt tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw gerealiseerd.”

Tijdens het webinar zal er genoeg ruimte zijn voor vragen en discussie.

Programma
Gewasbescherming; wat blijft er over?
Spreker Jochem Bronkhorst, PhD kandidaat bij Wageningen University and Research, zal vertellen over hoe de plantpathogeen fytoftora zich binnendringt in planten en alleen al binnen de aardappelteelt jaarlijks circa 6-7 miljard euro schade veroorzaakt. Ook zal hij ingaan op de toekomstvisie gewasbescherming in 2030 die voor veel telers als een grote uitdaging wordt gezien.

UV-C technologie in de land- en tuinbouw; technologie in de strijd tegen ziektes en plagen
Spreker Arjo van der Sluis, accountmanager bij CleanLight, zal ingaan op de rol die UV-C technologie kan spelen in de strijd tegen ziektes- en plagen en hoe dit tegenwoordig al wordt toegepast. Ook blikt hij terug op hoe ze tot deze toepassing zijn gekomen en wat kansen en uitdagingen zijn voor de toekomst.